Įmonė

Pagrindiniai Elsis TS rinkos segmentai yra energetikos, aplinkosaugos, telekomunikacijų, transporto, gamybos, gynybos ir saugumo sektoriai.

UAB „Elsis TS“ įkurta 2003 metais. Bendrovė, priklausanti įmonių grupei „Elsis“, vykdo veiklą informacinių ir ryšio technologijų bei inžinerinių sprendimų srityse. Įmonė siūlo integruotus kompleksinius duomenų surinkimo, telemetrijos, komunikacijų, aplinkos monitoringo, gamybos įrenginių ir technologinių procesų automatizavimo, atsinaujinančios energetikos, gynybos ir saugumo srities sprendimus Lietuvos rinkai.

Pagrindiniai  „Elsis TS“ rinkos segmentai yra energetikos, aplinkosaugos, transporto, gamybos, gynybos ir saugumo sektoriai.

Bendrovė įsikūrusi Kaune, joje dirba virš 50 aukštos kvalifikacijos specialistų. 2021 metais „Elsis TS“ pajamos siekė 7 mln eurų.

„Elsis TS“ laikosi  tarptautinių ISO standartų reikalavimų. Įmonėje veikia integruota vadybos sistema, kurią sudaro ISO 9001:2015 kokybės vadybos, ISO 14001:2015 aplinkos vadybos ir ISO 45001:2018 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos bei ISO/IEC 27001:2013 informacijos saugumo valdymo sistemos.

Bendrovė turi VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ atestatą (Nr.4428), kuriuo suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;  procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos), inžinerinių sistemų įrengimas. UAB „Elsis TS“ turi LR Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatus eksploatuoti elektros (atestatas Nr.E-1133) ir dujų (atestatas Nr.GD-0228) įrenginius.

Įmonės specialistai turi atestatus, suteikiančius teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovų ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų pareigas, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovų pareigas ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovų pareigas, atlikti elektros ir dujų įrenginių montavimo, derinimo, priežiūros ir eksploatavimo darbus.